П Р О Т О К О Л

 

               Гр.*** ***  2010 година

 

*** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         29.04.2010г.   в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                   Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора     И*** В***   сложи за разглеждане

НОХ дело  17  по описа за 2010 год.                                                 доклад***о от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повик***е в 10.30 часа се явиха   …… ……………………………

            Подсъдимият ***** Н.И. ***. редовно призо***, ведно с редовно упълномощен защитник адв.К*** БАК.

            За МТРП се явява прокурора И*** В***.

            Свидетелите Т.Д., А.Г. и Н.С. редовно призо***и се явяват в с.з.

            Прокурора-Да се даде ход на делото.

            Адв.К***-Да се даде ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия:

***** Н.И. *** ЕГН:**********,*** образо***ие, ***, не работя на трудов договор, работя като дървосекач във фирма „***”ЕОД, ***, ***.Получил съм препис от обв.акт.

Снема самоличността на явилите се свидетели:

Т.Д.Д. ***.***п.а.гр.М.***ул.”***”№1 , ***., ***, ******ие РУ М.****** не*** ЕГН:**********, без родство с подсъдимия;

А*** Ж.Г. *** ***. ***, ******ие, *** МВР М.***ЕГН:**********, без родство с подсъдимия;

Н.В.С. ***.М.***к/с „***” бл.******, ******ие ***. МВР М.***ЕГН:**********, без родство с подсъдимия

Съдът разяснява на страните правото на отводи срещу членовете на състава на съда, прокурора и секретаря.

Прокурора- Нямаме искания за отвод.Моля да ни дадете възможност с подсъдимия и неговия защитник за постигане на споразумение за прекратя***е на наказателното производство.

Адв.К***- Нямаме осно***ие за отводи.Относно предложението на представителя на представителя на РП ще приема предложение с прилагане на чл.55 за реша***е на споразумение. В случай за не постигане на споразумение правя искане за промяна на реда на съд.следствие.Да бъдат разпитани свидетелите и след това подсъдимия ще даде обяснение.

Прокурора-Съгласен съм със защитата.Моля съда да ни предостави възможност  относно сключ***е на споразумение.

Съдът прекъсва съдебното заседание, с цел предоставяне възможност на страните за постигане на споразумение, след което заседанието ще продължи.

            Заседанието продължава.

Адв.К*** – Не можем да постигнем споразумение с прокуратурата.

Прокурора-След проведената среща разговор с подсъдимия и неговия защитник адв.К*** не можахме да постигнем споразумение отн. прилагане на чл.68 ал.І от НК. Делото следва да се разгледа по общия ред. По отношение промяната на съд.следствие, да бъдат разпитани свидетелите преди разпита на подсъдимия не възразявам.

Адв.К*** - Поддържаме искането за отмяна.

Съдът,

Определи:

Дава ход на съдебното следствие.

Прокурора-Прочете обв.акт.

Съдът на осн.чл.273 ал.ІІ НПК по направеното искане за промяна на хода на съд.следствие намира същото за основателно и

Определи:

Променя хода на съдебното следствие.

Отвежда свидетелите от зала:

Разпит на свид.Д.

- Дата не си спомням точно кога беше, мисля, че беше м.ІІ.2010г. около 24.00часа при обход на маршрут №3 който включва ул.”***”, заедно с колегата Г. видяхме л.а. ВАЗ бял с рег.№ не си спомням, който обикаляше града посока бензиностанция по ул.”***” и спря пред Кафе автомат на ***.Ние се доближихме до автомобила, но той тръгна, същия зави на ляво и се отправи в неизвестна посока.След около 5мин. чухме шум от автомобил, който идваше зад нас и видяхме, че е същия автомобил и той се отправи до кафе автомата до ***. При разговор с водача той ни каза че търси да си закупи кафе. От проведения разговор с него се усъмних, че е употребил алкохол.Лицето беше отведено до РПУ М.***за проверка на алкохол, но той отказа.Обадихме се на дежурния по КАТ С. да вземе отношение по случая.Г-н С. му изд.бележка за кръвна проба тъй като не искаше да даде проба на теста на дрейгера.

На въпроси на прокурора: По кое време на денонощието беше?

- Около 24.00ч беше, но в града нямаше никакво МПС което да се движи и лица също.

С каква скорост се движеше?

- Не повече от 40-50км в час.

Той забеляза ли Ви?

-Мисля че не ни забеляза, автомата не работеше и той отиде до автомата на ***. Движеше се на същата скорост от единия до другия автомат. В автомобила имаше едно лице с него, но не си спомням името, от женски пол беше.При поиск***е на документи за проверка, той ни указа съдействие. Лицето заяви, че е употребил алкохол.

Адв.К*** - Нямам въпроси.

На въпроси на Съда: Местонахождението на двата автомата.

-Това е в центъра на града от единия до другия е 50м разстояние. *** се намира в центъра на града в близост до РУ около 20-30м единия автомат, другия около 70м.

Разпит на свид.Г.-На 10.ІІ.2010г бях назначен наряд с колегата Д. за времето от 20.00 до 08.00часа на другия ден. Около 00часа на ул.”***” спряхме л.а.бяла Жигула автомобила при проверка се установи, че е управля*** от И..При извършената проверка не предостави свид.за правоуправление на МПС. Откарахме И. да бъде изпроб*** с техн.средство алкомер, но той отказа. Заведохме го в РУ и поискахме съдействие от *** С..Издаде му се талон за мед.изслед***е на кръвта.Заведохме лицето до Общинска болница където му бе взета кръв, която предоставихме на оперативния на МВР.

На въпроси на прокурора: С каква скорост се движеше подсъдимия преди да спре?

-Нормална, позволеното в града 50км в час.

Първоначално не ни обърна и внимание като го спряхме тръгна да си пуска кафе но след това. Каза че не е употребил алкохол поискахме документ за правоуправление, но не ни предостави. В момента не ни предостави.

Адв.К*** - Нямам въпроси.

На въпроси на съда:

Около 50, ние му посочихме да спре той не ни забеляза, директно отиде на автомата.

Как се държа при разговора, начин тон на поведение?

- Още отначало когато му посочихме да спре за проверка излезе и се насочи към автомата, някак си се ядоса защо го спираме защо го проверяваме,  възрази защо го спираме.

Разпит на свид.С.- На 10.ІІ.2010г около 24.30ч ми се обадиха от РУ, че наряда който в момента работи в М.***при проверка на л.а.ВАЗ водача не носи документи за правоуправление на автомобил и се съмняват че може би е употребил алкохол.Предложили са му да бъде изпроб*** с техн.средство, но той отказал и затова колегите искат да отида на место за да бъде изпроб***. Пристигнах и установих че водача е ***** И. и каза че има свид.за правоуправление, но в момента е в дома и не го носи, каза че няма да даде проба, а мед.проба кръв да изслед***е дали е употребил алкохол.След това *** Д. му състави акт за това, че отказва да бъде изпроб*** за алкохол и затова че не носи свидетелство за правоуправление на МПС.Издаден бе талон за вземане на кръвна проба за експертиза.Той там е дал необходимата проба, дойде резултата и се установи 1,20пробимила установих че има нарушение на чл.343 ал.ІІ НК.

На въпроси на прокурора-Какво беше видимото състояние на подсъдимия?

- Прав беше, поговорихме си, не залиташе.Той мълчеше през цялото време.Каза че от обяд са били в М.***имаше и други хора с него. Той каза че има шофьорска книжка,  но не я носи. В последствие след няколко дни ги донесе.По нашата система още същата вечер направихме справка излезе че има свидетелство за правоуправление и са годни.

По отн. на предишното наказание.

-          Не сме направили справка.

На въпроси на адв.К***:-Как ***** И. отиде до болницата, за да му бъде взета кръв.

-Не мога да ви кажа. Дадох му талона дадох му препис от акта обясних му че трябва да се отиде в болницата в ***.Практиката е в центъра за спешна мед. помощ се взема проба, запечатва се шишенцето, оформят се документите предават се на нас и ние по пощата ги изпращаме да се извърши експертиза.Имаме си инструкция с експресна пощенска пратка.Имаме нареждане на ръка да не се носят.

Разпит на подсъдимия:

- Имам свидетелство за управление на автомобил. *** съм за подобно деяние, за което съм в момента в съда. От 5г живея в региона. Работя като дървосекач, но все още нямам тр.договор, работя към 1г. във фирмата.Същата вечер се прибирах.През деня бях на работа, товарихме ТИР за ***с бор натоварихме го в с.*** платиха ни но нямахме цигари и храна и тръгнахме за ***преди да тръгнем в кръчмата пих 3бири.Бях с ***с нея живея на сем.начала на същия адрес.Като пристигнах в града беше на всякъде затворено беше студено искахме да си взема кафе единия автомат не работеше, отидох на другия. Качих се в колата и дойде КАТ не са ме спирали едното момче много правилно го обясни, приближиха се и ме попитаха дали имам документи, аз казах „не”, защото съм с работните дрехи и постоянно се мокрят и затуй не ги нося.Близо беше полицейския участък на 20м зад Жигулата да е било. Поисках да ми пробват за алкохол, но не бях съгласен защото тези филтърчета които бяха отгоре не бяха пакетирани и попитах може ли да ми бъде взета кръвна проба защото не съм съгласен с това, те казаха че може.Тогава се обадиха на г-н С. той дойде написа някаква бележка не ми е даде на мен а на тях и те ме закараха с техния автомобил до болницата и ме върнаха.Беше ми написан акт акта е при мен.На 17.ІІ.2010г предадох свид.за правоуправление.В деня на привличането ми в качеството ми на обвиняем предадох свид.за праовоуправление на г-н С..Тръгнах си вечерта и това беше.

Прокурора-Нямам въпроси.

Адв.К*** Нямам въпроси.

Прокурора-Няма да соча др.доказателствени искания.Да се приключи  съдебното следствие.

Адв.К***- Предоставям на съда заповед №***. на началника на РУ на МВР гр.М.***видно от която е , че на ***. е иззето свидетелството и моля да бъде приета като доказателство по делото. Същата е необходима за уточня***е на точния период на отнемане на свид.за правоуправление, което би следвало да се приспадне от присъдата., ако съда прецени. Видно от събраните материали по делото същото следва да се събират доказателства не са събирани доказателства с оглед неговата личност характеристични данни. Тези доказателства ще бъдат необходими за мотивиране за искане от съда да го признае за виновен при многобройни смекчаващи доказателства, които и към настоящия момент ги има, но за по голяма пълнота да ни се даде възможност да представим относно неговите характеристични данни.

Прокурора-Нямам възражения по искане на защитата, но преди окончателно да дам своето становище, да ни предоставите възможност да видя свид.за съдимост.

Адв.К***-Делото да продължи при условията на чл.384 ал.І от НПК. Моля да ни дадете възможност и време да изготвим споразумение за прекратя***е на наказателното производство.

Прокурора-Не възразявам.

Съдът, като взе предвид така направеното искане и намери че са налице условията на чл.384 ал.І от НПК и съдебното следствие не е приключило,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА  възможност и време на страните да изготвят споразумение за прекратя***е на наказателното производство по НОХД №17/2010г.

Заседанието продължава в 13.00часа.

Подсъдимия – Да се даде ход на делото при условията на чл.384 ал.І от НПК.

Адв.К*** – Да се даде ход на делото при условията на чл.384 ал.І от НПК.

Прокурора- Да се даде ход на делото при условията на чл.384 ал.І от НПК.

Прокурора- След като се запознах отново със свид.за съдимост установих, че пр.***за такова деяние по чл.343 влязла в сила на ***., деянието е извършено на ***., наказанието му от право за управление на МПС  за срок от 6мес е изтекло на ***.,мисля че подсъдимия би трябвало да отговори дали е изтърпял наказанието глоба в размер на 150лв. Като имам предвид че той си е получил свид. за правоуправление от органите на МВР и го предал на св.С. няколко дни преди образу***е на досъдебно производство, приемам за достоверно и считам че и двете наказания лиша***ето и глоба са изтърпяни.Като имам предвид всичко това от фактическа и правна страна предлагам да сключим споразумение за определяне на съответното наказание.

Адв.К*** – Моля за наказание пробация 1година и среща с пробационен служител два пъти седмично, и лиша***е от право да управлява МПС за срок от 1г.считано  от 17.ІІ.2010г., както и глоба в максимален размер предвидена в Закона, а именно ***.

Прокурора-Съгласен съм с твърдението и искането на защитата на подс.И., да бъде наложено наказание пробация по чл.42а от НК, именно:

-1г. задължителна рег.два пъти седмично

-1г среща с пробационен служител два пъти седмично

-безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1г в размер на 150часа

На осн.чл.343г от НК, вр.чл.37 т.7 от НК да бъде лишен от правоуправление на МПС за срок от 1г.

Подсъдимия- Съгласен съм с така предложеното споразумение.

 

Предмет на споразумението:

Страните спазвайки изиск***ето на чл.384 и сл.НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

І.Относно деянието:

Подсъдимия ***** Н.И., роден на ***г***, *** ***,  ******ие, ***, ***, ***, ЕГН:**********,се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН  в това, че на 10.02.2010г. около  00.10часа в гр.*** ***на ул.”***” управлявал л.а. марка “ВАЗ” с  рег.№***ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,35 на хиляда /промили/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №98/11.02.2010г. при условията на повторност -  престъпление по чл.343б ал.ІІ, вр.ал.І, вр.чл.28 ал.І от НК.

Деянието на подсъдимия е извършено виновно при форма на вината „пряк” умисъл съгласно чл.11 ал.ІІ от НК.

ІІ.Относно наказанието:

За посоченото в т.1 престъпление на осн.чл.343б ал.ІІ, вр.ал.І,вр.чл.28 ал.І от НК вр.чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, да му се наложи наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

1/ задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.ІІ т.1 от НК/ за срок от ЕДНА ГОДИНА с явя***е и подпис***е на осъдения пред пробационния служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ задължителни периодични срещи с пробационен служител два пъти седмично/чл.42а ал.ІІ т.2 от НК/ за срок от ЕДНА ГОДИНА;

3/безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На осно***ие чл.343г, вр.чл.343б ал.ІІ, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия ***** Н.И. с установена по делото самоличност, от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на споразумението в законна сила.

На осно***ие чл.189 ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА  подсъдимия ***** Н.И. *** направените по делото разноски в размер на 30лв.,които ще бъдат внесени в 7дневен срок.

На осно***ие чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия ***** Н.И. с установена по делото самоличност е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 11.ІІІ.2010г.

 

           

                        С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:

/И*** В***/                                                 /***** Н.И./

 

                                                                                    Защитник:

                                                                                    /Адв.К*** К***/

 

Подсъдимият ***** Н.И. декларирам че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                               

                                                                        Подсъдим:

                                                                        /***** Н.И./

 

Съдът, след като взе предвид настоящето споразумение и становището на страните намира, че същото не противоречи на закона, морала и добрите нрави, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство да се прекрати.

Предвид на гореизложеното и на осн.чл.384 ал.І от НПК, вр.чл.382 ал.VІІ от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Одобрява постигнатото споразумение между страните.

ПРИЗНАВА подсъдимия ***** Н.И., роден на ***г***, *** ***,  ******ие, ***, ***, ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН  в това, че на 10.02.2010г. около  00.10часа в гр.*** ***на ул.”***” управлявал л.а. марка “ВАЗ” с  рег.№***ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,35 на хиляда /промили/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №98/11.02.2010г. при условията на повторност -  престъпление по чл.343б ал.ІІ, вр.ал.І, вр.чл.28 ал.І от НК, за което и на осно***ие чл.343б ал.ІІ, вр.ал.І,вр.чл.28 ал.І от НК, вр.чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на  ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

1/ задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.ІІ т.1 от НК/ за срок от ЕДНА ГОДИНА с явя***е и подпис***е на осъдения пред пробационния служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ задължителни периодични срещи с пробационен служител два пъти седмично/чл.42а ал.ІІ т.2 от НК/ за срок от ЕДНА ГОДИНА;

3/безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На осно***ие чл.343г, вр.чл.343б ал.ІІ, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия ***** Н.И. с установена по делото самоличност, от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на споразумението в законна сила.

На осно***ие чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия ***** Н.И. с установена по делото самоличност е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 11.ІІІ.2010г.

На осно***ие чл.189 ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА  подсъдимия ***** Н.И. *** направените по делото разноски в размер на 30лв.,които ще бъдат внесени в 7дневен срок.

 

            ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД №17/2010г.

Определението  е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Приключи с.з. в 13.3

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                    Секретар:

 

След одобря***е на споразумението, Съдът се занима с взетата МНО – подписка на подсъдимия ***** Н.И.,  която  намира с отпаднало осно***ие, поради което,

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ  МНО – подписка на подсъдимия ***** Н.И..

            Определението подлежи на ч.жалба и ч.протест в 7дневен срок пред БОС.

 

 

                                                                                    Председател: