ПРОТОКОЛ

 

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 11.02.2015 год.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело № 17  по описа за 2015 год.

докладвано от съдията Петков

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков.

Обвиняемият Д.Й., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Явява се адв.Е.Т., назначен служебен защитник от Досъдебното производство.

Обвиняемият Й.: Съгласен съм да ме представлява адв.Е.Т. от БАК.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Й. : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия:

Д.Й. - мъж, роден на **, понастоящем **, с турски задграничен паспорт № **, с турска лична карта **., с личен номер в **.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №  17/2015г. с обвиняемия Д.Й. и неговия защитник адв.Е.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн. чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Д.Й. се признава за виновен за това, че на 7 февруари 2015 г. около 22,00 часа в района на бивша 7-ма застава в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново влязъл през границата на страната от Р Турция в Р България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Й. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 НК  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 от НК - ЛОС за срок от три месеца, като изтърпяването на наказанието е при първоначален “общ” режим, съгласно чл.61 т.3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от открит тип  на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС, както и глоба в размер на триста лева.

          Разноски по делото – няма.

Щети от престъплението – няма.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

ПРОКУРОР:                                                    ЗАЩИТНИК:                                                    

/Борис  Луков/                                                      /адв.Е.Т./                                                                                              

                                                                          Обвиняем :

                                                                          /Д.Й./                                                                      

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици.

Обвиняемият Й.: Разбирам обвинението.Владея говоримо и писмено български език.Заявявам,че нямам нужда от преводач. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

                                                           

                                                         

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  17/2015г. по описа на РПУ- Малко Търново, БП № 8/2015г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Д.Й. - мъж, роден на **, понастоящем **, с турски задграничен паспорт № **, с турска лична карта **., с личен номер в ** и неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 НК, а именно в това, че:  На 7 февруари 2015 г. около 22,00 часа в района на бивша 7-ма застава в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Й. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

НАЛАГА за посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 НК, на  обвиняемия Й. наказание при условията на чл.54 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален “общ” режим, съгласно чл.61 т.3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от открит тип  на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

          Разноски по делото – няма.

Щети от престъплението – няма.

 

            На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 17/2015г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

Препис от споразумението да се предостави на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 13.35ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: