Р Е Ш Е Н И Е № 26

                                                  Гр.М.Търново,12.04.09г.

 

 

                                В      И М Е Т О      Н А      Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,………………………….колегия в публичното заседание на дванадесети март       през  две хиляди и девета      година в състав:                                                                   

     Председател:Пл.Н.

     Съдебни заседатели:

                                                                                                  

при секретаря……………М.Д.…………………………………………. в присъствието на прокурора…………………………………………………………………………..като разгледа докладваното от ……съдията ………………………….нах.дело №12 по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството пред съда е образувано по жалба на Х.А.М. , ЕГН **********, паспорт №......,изд. на ... год. от МВР – Д..... , с адрес: гр.Б..., ж.к. “ Б.. М.. “ бл...вх.”.., ет... срещу  Н. П.. № .../....г на Началника на М.. Б.. ,  с което на жалбоподателя за извършено административно  нарушение на  чл.233 ал.1  от ЗМ е наложено административно наказание “глоба” в размер на .... лв.   на осн.чл.233 ал.4 от  ЗМ   са отнети като предмет на  нарушение следните стоки :

№ по ред

Наименование

 

Количество

 

1.

Тоалетна вода BOSS/HUGO BOSS/90ml

6 броя

2.

Тоалетна вода HUGO BOSS EDITION 90ml

6 броя

3.

Тоалетна вода CAROLINA HERRERA 212MEN100ml

6 броя

4.

Тоалетна вода BLACK CODE/ARMANI/100 ml

17броя

5

Тоалетна вода DIOR ADDICT 100ml

8 броя

6.

Тоалетна вода BULGARI OMNIA  65ml

42 броя

7.

Парфюм  BULGARI OMNIA  65ml

10 броя

8

Тоалетна вода BULGARI AQUA 100 ml

61броя

9.

Тоалетна вода BULGARI 100 ml

12 броя

10.

Парфюм  BULGARI NOTTE  100 ml

2 броя

11.

Тоалетна вода BULGARI BLACK 75ml

6 броя

12.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA LIGHT BLUE 100 ml

12 броя

13.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA THE ONE 100 ml

12 броя

14.

Тоалетна вода HUGO BOSS XY 100 ml

6 броя

15.

Тоалетна вода JEAN PAUL GAULTIER 100ml

12 броя

16

Парфюм VERSACE 90ml

19 броя

17.

Парфюм  NINA RICCI PREMIER JOUR 100 ml

6 броя

18.

Парфюм PACO RABANNE ULTRAVIOLET 80 ml

5 броя

19.

Тоалетна вода PACO RABANNE ULTRAVIOLET 100 ml

5 броя

20.

Парфюм KENZO AMOUR 100 ml

3 броя

21.

Тоалетна вода MOSCHINO HIPP FIZZ 100 ml

5 броя

22.

Парфюм GIVENCHY ANGE ON DEMON 100 ml

6 броя

23.

Тоалетна вода CACHAREL AMOR 100 ml

5 броя

24.

Парфюм  CRISTIAN DIOR JADORE 100 ml

3 броя

25.

Тоалетна вода CALVIN KLIEN EUPHORIA 100 ml

3 броя

26.

Тоалетна вода YSL ELLE 90 ml

6 броя

27.

Парфюм GUCCI 75 ml

3 броя

28.

Тоалетна вода KENZO 100 ml

4 броя

29.

Тоалетна вода DAVIDOFF WAVE 100 ml

3 броя

30.

Тоалетна вода ENVY ME / GUCCI / 100 ml

4 броя

31.

Тоалетна вода DKNY / DONNA KARAN/ 125 ml

2 броя

32.

Тоалетна вода KENZO COSMIC LIFE 100 ml

3 броя

33.

Тоалетна вода DAVIDOFF WOMAN 100 ml

4 броя

34.

Парфюм  BURBERRY GOLD 75 ml

4 броя

35.

Тоалетна вода DAVIDOFF 75 ml

3 броя

36.

Тоалетна вода LACOSTE 90 ml

6 броя

Всички на обща стойност .... лв

            Жалбоподателят  не се явява  в съдебно заседание. Не представя нови доказателства в хода на съдебното следствие.

            Процесуалният представител на административно-наказващият орган поддържа издаденото НП, моли жалбата да бъде отхвърлена, като  наказателното постановление бъде потвърдено. Не представя нови доказателства.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ПО  ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

 

Жалбата на  Х.А.М. , ЕГН **********, паспорт №...,изд. на .... год. от МВР – Д.. , с адрес: гр.Б.., ж.к. “ Б.. М.. “ бл... вх.”.., ет...  срещу  Н.. п.. № ..../... г. на Н.. на М.. Б.. ,   е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити  и производството по нея пред МТРС се явява редовно образувано.

 

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО:

 

На 07.08.2008 год., около 14,40 часа, на МП М.Търново*, на трасе “ ВХОД “, от Република Турция за Република България  пристигнал лек автомобил марка „Ауди” “, с рег.№ ”А” ...ВТ, управляван от жалбоподателя Х.А.М. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят свид.Т. *** попитал водача има ли нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, на което е получил отрицателен отговор. Актосъставителят, съвместно с митническите служители – свидетелите М.  К.  и Г.Я.  пристъпили към щателна митническа проверка на превозното средство и багажа на пътника, при която в багажника на автомобила, в три броя пътнически сакове,  открили следната недекларирана стока:

№ по ред

Наименование

 

Количество

 

1.

Тоалетна вода BOSS/HUGO BOSS/90ml

6 броя

2.

Тоалетна вода HUGO BOSS EDITION 90ml

6 броя

3.

Тоалетна вода CAROLINA HERRERA 212MEN100ml

6 броя

4.

Тоалетна вода BLACK CODE/ARMANI/100 ml

17броя

5

Тоалетна вода DIOR ADDICT 100ml

8 броя

6.

Тоалетна вода BULGARI OMNIA  65ml

42 броя

7.

Парфюм  BULGARI OMNIA  65ml

10 броя

8

Тоалетна вода BULGARI AQUA 100 ml

61броя

9.

Тоалетна вода BULGARI 100 ml

12 броя

10.

Парфюм  BULGARI NOTTE  100 ml

2 броя

11.

Тоалетна вода BULGARI BLACK 75ml

6 броя

12.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA LIGHT BLUE 100 ml

12 броя

13.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA THE ONE 100 ml

12 броя

14.

Тоалетна вода HUGO BOSS XY 100 ml

6 броя

15.

Тоалетна вода JEAN PAUL GAULTIER 100ml

12 броя

16

Парфюм VERSACE 90ml

19 броя

17.

Парфюм  NINA RICCI PREMIER JOUR 100 ml

6 броя

18.

Парфюм PACO RABANNE ULTRAVIOLET 80 ml

5 броя

19.

Тоалетна вода PACO RABANNE ULTRAVIOLET 100 ml

5 броя

20.

Парфюм KENZO AMOUR 100 ml

3 броя

21.

Тоалетна вода MOSCHINO HIPP FIZZ 100 ml

5 броя

22.

Парфюм GIVENCHY ANGE ON DEMON 100 ml

6 броя

23.

Тоалетна вода CACHAREL AMOR 100 ml

5 броя

24.

Парфюм  CRISTIAN DIOR JADORE 100 ml

3 броя

25.

Тоалетна вода CALVIN KLIEN EUPHORIA 100 ml

3 броя

26.

Тоалетна вода YSL ELLE 90 ml

6 броя

27.

Парфюм GUCCI 75 ml

3 броя

28.

Тоалетна вода KENZO 100 ml

4 броя

29.

Тоалетна вода DAVIDOFF WAVE 100 ml

3 броя

30.

Тоалетна вода ENVY ME / GUCCI / 100 ml

4 броя

31.

Тоалетна вода DKNY / DONNA KARAN/ 125 ml

2 броя

32.

Тоалетна вода KENZO COSMIC LIFE 100 ml

3 броя

33.

Тоалетна вода DAVIDOFF WOMAN 100 ml

4 броя

34.

Парфюм  BURBERRY GOLD 75 ml

4 броя

35.

Тоалетна вода DAVIDOFF 75 ml

3 броя

36.

Тоалетна вода LACOSTE 90 ml

6 броя

 

Резултатите от ЩМП били отразени в протокол за ЩМП №../.... г.като  жалбоподателят отговорил, че са за негови роднини за подготвяно сватбено тържество и не е знаел за задължението си да декларира. Същото подробно е изложено и в обясненията на жалбоподателя на л.8 от АНП. Съставен бил АУАН № ../.. г.Парфюмите били определени като непроизлизащи от съответната търговска марка и митническата им стойност е определена на ....лв.

 

 

ОТНОСНО  ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЗАЩИТАТА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

                                 

            Съгласно чл.14  от Регламент/ЕИО №2913/92г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността при прилагане на същия всяко лице, включено пряко или непряко в търговски дейности със стоки предоставя на митническите органи пълна документация информация,като съгласно чл.44 на същия Регламент,митнически манифест се подава от лицето въвело стоките на митническата територия на Общността.Чл.76 от същия регламент дава възможност митническите органи да разрешат представяне на  опростена митническа декларация,която представлява декларацията посочена в чл.62, несъдържащи някои от изисканите данни по параграф 1 и към която да не се прилагат някои от изисканите документи по параграф 2. За такъв облекчен ред са предвижданията и на б.”б” и “в” на чл.76 от Регламента.В настоящият казус,  макар жалбоподателкят  да заявява,че пренесените от него стоки не са в  търговско количество и /или/ качество, то от  обясненията му  става ясно,че същите са за подаръци по случай насрочен годеж.Търговския характер на стоките следва да се  прецени както с оглед намеренията на пътника,така и с оглед характеристиките”лично използуване” или “подаръци”,съотнесено към семейството на същия. Под членове на  семейството би следвало да се разбират съпругата и  ненавършили 18 годишна възраст деца. Това тълкуване не би могло да обоснове,че стоките са за семейни  подаръци за да се приложи освобождаването от вносни сборове,предвид това, че същите са  с нетърговски характер.В конкретния случай не е приемливо, че стоките парфюми и тоалетни вода,предназначени за широк неопределен кръг получатели -  гости на годежа обосновават нетърговски характер.

            Поради изложеното жалбоподателят  е следвало да декларира въведените на митническа -та територия  на страната писмено в съответствие с изискването на регламент ЕИО №2913/92г. и ЕО №2454/93г. на СЕ. В същият регламент чл.225 параграф 1 б.”а” разпорежда,че редовен внос на стоки може да бъде  осъществен чрез устно деклариране око стоките нямат търговски характер и се съдържат в багажа на физически лица,лице. Алтернативно ако са изпратени на частни  физически лица,  алтернативно ако са други случаи с разрешение на  митническите власти. Безспорността на тази  хипотеза обосновава правния извод,че валидния начин на деклариране в конкретния случай е такъв чрез попълване на ЕАД. С необявяването /недекларирането/ на стоките като такива с търговски характер и не предявяването им пред митницата жалбоподателят  умишлено е целял избягването на  заплащането на вносни сборове,като на 07.08.08г. около 14.00 часа е осъществил състава на митническото нарушение по чл.233 ал.І от ЗМ.

            Относно възражението, че на жалбоподателя не е знаел за задължението си да  декларира пренасяните от него стоки – последният   е бил запознат с правата си.Влизайки на територията на страната е имал възможност да се запознае с правата  и задълженията си за деклариране при внос на стоки през митническата граница на страната от информационните табла, разположени на видно място, преди мястото за проверка на пътници, багажи и товари на петте признати от ООН езици, както и на турски език. Безспорен е търговският характер на недекларираните стоки   за  позициите на стоките във фактурата, разгледани в тяхната съвкупност  не може да се направи извод, че същите са стоки, чието поставяне под митнически режим се извършва епизодично и чийто вид и количество показват, че те са предназначени за лично или семейно ползване от получателите или от лицата, които ги пренасят, или очевидно са предназначени за подарък./арг.§ 6 от ДР на ППЗМ/. Жалбоподателят в жалбата си твърди, че същите са закупени за подаръци за предстояща сватба и  не е знаел, че следва да се  декларират. Стоката е преценена като имитация на продукт на търговска марка /сходен продукт/ и като такава е определена и митническата й стойност.  

Горното обосновава извода на съда, че деянието е извършено от жалбоподателя     виновно при форма на вината “ несъзнавана непредпазливост ”, съгласно чл.11 ал.3 от НК, съставлява  административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН  и същият следва да носи административно-наказателна отговорност на основание чл.233 ал.1 от ЗМ.

Изпълнителното деяние на чл.233 ал.І от ЗМ е осъществено чрез пренасяне.

 

ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА СЪДЪТ УСТАНОВИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЛЕДНИТЕ ГЛАСНИ И ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: Показанията на свид.Я., Т., К. , Протокол за ЩМП №.../... г.обяснение на жалб.М. ,  АУАН №.../.. г.., Разписка №...../.. г.,  Разписка № .../.... г., Разписка №..../.... г., Разписка №.../...г.., Становище на осн.чл.30 от МК за определяне на митническа стойност на стоката.

 

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

В чл.233 ал.1 от ЗМ за извършено административно нарушение е предвидено наказание “глоба”  в размер от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките.

В Наказателно постановление № 329/03.02.2009 г. на Началника на Митница Бургас на жалбоподателя е определено наказание “глоба” в размер на 100% от митническата равностойност. Съгласно приложеното становище митническата стойност на стоките, определена, съгласно чл.36 от ЗМ е...лв. Стоките  са в количества, значително под минималните, откривани като  контрабанден внос осъществен  през границата. Същите не  са били укрити, не е правен опит да се осуети ЩМП. Съгласно чл.12 от ЗАНН, административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Поради изложеното съдът намира, че наказанието   е съобразено с тежестта на извършеното нарушение, като същото във посочения от закона вид – глоба е определено на минимума, предвиден в закона.

Постановено е и отнемане в полза на Държавата, като предмет на извършено административно нарушение стоки с търговски характер, подробно описани в Н.. п.. №../... г. на Н.. на М.. Б... Същото е съобразено със закона - чл.233 ал.3 от ЗМ, предвижда принудителна мярка, санкционираща незаконосъобразно поведение на нарушителя.

С оглед изложеното, съдът намира, че не  са налице основания за  отмяна или изменяване на  Наказателно постановление № ../... г. на Н.. на М.. Б.. .

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН,  съдът

 

 

 

                       Р                       Е                      Ш                     И:

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА  Н.. п... №.../.... г. на Н.. на М.. Б.. ,  с което на на  Х.А.М. , ЕГН **********, паспорт №...,изд. на .... год. от МВР – Д.. , с адрес: гр.Б..., ж.к. “ Б..М.. “ бл... вх..., ет...    извършено административно  нарушение на  чл.233 ал.1  от ЗМ е наложено административно наказание “глоба” в размер на .... лв., и  на осн.чл.233 ал.4 от  ЗМ   са отнети като предмет на  нарушение следните стоки :

№ по ред

Наименование

 

Количество

 

1.

Тоалетна вода BOSS/HUGO BOSS/90ml

6 броя

2.

Тоалетна вода HUGO BOSS EDITION 90ml

6 броя

3.

Тоалетна вода CAROLINA HERRERA 212MEN100ml

6 броя

4.

Тоалетна вода BLACK CODE/ARMANI/100 ml

17броя

5

Тоалетна вода DIOR ADDICT 100ml

8 броя

6.

Тоалетна вода BULGARI OMNIA  65ml

42 броя

7.

Парфюм  BULGARI OMNIA  65ml

10 броя

8

Тоалетна вода BULGARI AQUA 100 ml

61броя

9.

Тоалетна вода BULGARI 100 ml

12 броя

10.

Парфюм  BULGARI NOTTE  100 ml

2 броя

11.

Тоалетна вода BULGARI BLACK 75ml

6 броя

12.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA LIGHT BLUE 100 ml

12 броя

13.

Тоалетна вода DOLCE& GABBANA THE ONE 100 ml

12 броя

14.

Тоалетна вода HUGO BOSS XY 100 ml

6 броя

15.

Тоалетна вода JEAN PAUL GAULTIER 100ml

12 броя

16

Парфюм VERSACE 90ml

19 броя

17.

Парфюм  NINA RICCI PREMIER JOUR 100 ml

6 броя

18.

Парфюм PACO RABANNE ULTRAVIOLET 80 ml

5 броя

19.

Тоалетна вода PACO RABANNE ULTRAVIOLET 100 ml

5 броя

20.

Парфюм KENZO AMOUR 100 ml

3 броя

21.

Тоалетна вода MOSCHINO HIPP FIZZ 100 ml

5 броя

22.

Парфюм GIVENCHY ANGE ON DEMON 100 ml

6 броя

23.

Тоалетна вода CACHAREL AMOR 100 ml

5 броя

24.

Парфюм  CRISTIAN DIOR JADORE 100 ml

3 броя

25.

Тоалетна вода CALVIN KLIEN EUPHORIA 100 ml

3 броя

26.

Тоалетна вода YSL ELLE 90 ml

6 броя

27.

Парфюм GUCCI 75 ml

3 броя

28.

Тоалетна вода KENZO 100 ml

4 броя

29.

Тоалетна вода DAVIDOFF WAVE 100 ml

3 броя

30.

Тоалетна вода ENVY ME / GUCCI / 100 ml

4 броя

31.

Тоалетна вода DKNY / DONNA KARAN/ 125 ml

2 броя

32.

Тоалетна вода KENZO COSMIC LIFE 100 ml

3 броя

33.

Тоалетна вода DAVIDOFF WOMAN 100 ml

4 броя

34.

Парфюм  BURBERRY GOLD 75 ml

4 броя

35.

Тоалетна вода DAVIDOFF 75 ml

3 броя

36.

Тоалетна вода LACOSTE 90 ml

6 броя

всички на обща стойност ..... лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

            Решението може да се обжалва пред Бургаски административен  съд , чрез районния съд с  касационна жалба  в 14-дневен срок от датата на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: