П Р О Т О К О Л

 

                              Гр.Малко Търново   15.02.2017 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  петнадесети  февруари  две хиляди и седемнадесета година  в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:     С.Т.С.Г.

 

                                                                  

при участие на секретар    М.Д.           

и прокурора     Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело № 9  по описа за 2017 год.                                          

докладвано от съдията Петков  

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

          За МТРП - прокурор Стоянов.      

          Подсъдимият Д.А. редовно призован  се явява и с адв.** редовно упълномощен.

 

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв. И**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

Д.Г.А.  роден на *** ***, ЕГН: **********,***, български гражданин,  осъждан, безработен.  

Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв. И**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия Д.А.  и неговия защитник адв. И**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това, че:  На 13.01.2016 год.  около 04.30 часа в местността **  в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново с цел да набави за себе си имотна облага в съучастие с неизвестен извършител – подбудител противозаконно подпомогнал повече от едно лице 35 лица чужди граждани – иракски граждани **, **, **  и двадесет и едно **, **, **, **, **, ** – лица ненавършили 16 годишна възраст да пребивават и преминават в станатав нарушение на закона – чл.19 ал.1 т.1 от ЗЧРБ - престъпление по чл.281  ал.2  т.4 и 5, вр.ал.1, чл.20 ал.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 281  ал.2  т.4 и 5, вр.ал.1, чл.20 ал.3 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, на подсъдимия Д.А. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание следва да изтърпи на основание чл.57 ал.1 т.3 и чл.58 т.3 от ЗИНЗС / ДВ бр.13 от 07.02.2017г. /  при първоначален «ОБЩ» режим в Затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание ГЛОБА.

 

Разноски 170лв. за преводач и 34.96лв. за вещо лице.

Веществени доказателства 2бр.мобилни телефони да бъдат отнети в полза на Държавата.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                        

/Райко Стоянов/

 

ЗАЩИТНИК:                                                    

/адв.**/

 

ПОДСЪДИМ:

/ Д.Г.  А./       

 

Адв. И**: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа  сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК, 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Д.Г.  А. и  неговия защитник адв.**, с което подсъдимият  Д.Г.А.  роден на *** ***, ЕГН: **********,***, български гражданин,  осъждан, безработен, се ПРИЗНАВА  за  ВИНОВЕН в това че:

На 13.01.2016 год. Около 04.30 часа в местността **  в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново с цел да набави за себе си имотна облага в съучастие с неизвестен извършител – подбудител противозаконно подпомогнал повече от едно лице 35 лица чужди граждани – иракски граждани **, **, **  и двадесет и едно **, **, **, **, **, ** – лица ненавършили 16 годишна възраст да пребивават и преминават в станатав нарушение на закона – чл.19 ал.1 т.1 от ЗЧРБ - престъпление по чл.281  ал.2  т.4 и 5, вр.ал.1, чл.20 ал.3 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 281  ал.2  т.4 и 5, вр.ал.1, чл.20 ал.3 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, на подсъдимия Д.А. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание следва да изтърпи на основание чл.57 ал.1 т.3 и чл.58 т.3 от ЗИНЗС / ДВ бр.13 от 07.02.2017г. /  при първоначален «ОБЩ» режим в Затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание ГЛОБА.

Разноските по делото в размер на  204.96 лв.  на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия, от които 170.00лв. за превод и 34.96лв. за техническа експертиза, които следва да бъдат внесени по с/ка на ГПУ- Малко Търново.

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК,

Веществени доказателства 2бр.мобилни телефони: – 1бр.моб.апарат с надпис марка Нокиа на предния и задния панел във видимо използвано състояние, черен на цвят с камера на задния панел в неработещо състояние, с поставена сим карта и батерия. Сим карта с надпис „теленор“ с имей **

– 1бр.моб.апарат с надпис марка СОНИ в долния край на предния панел и надпис ЕКСПИРИЯ в долния край на предния панел във видимо използвано състояние, черен на цвят с батерия в апарата, без сим карта,   да бъдат отнети в полза на Държавата.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 9 / 2017г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

На основание чл.309 НПК, след одобряване на споразумението,  Съдът се занима и с МНО и

ОПРЕДЕЛИ

ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимия Д.Г.А. МНО „подписка”.

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 12.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                Съдебни заседатели: 1/               2/

 

 

Секретар: