Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                               09.02.2010 год.                   Град  ***о

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                                                        наказателен състав

на девети февруари                                                           две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                     Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

НАХД номер 8 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство  /УБДХ/ .

            На нарушителката М.А.Г.  ЕГН  ********** ***, община ***, област ***, е съставен акт по чл.2 от УБДХ, за това, че на 06.02.2010г. около 22.30 часа в заведение на ***” в село ***, община ***о, в нетрезво съ***ие се е сбила, събаряла маси и викала, с което е  нарушила обществения ред и спокойствието на гражданите.

            Представителят на РП-***о счита, че е налице нарушение по смисъла на чл.1 от УБДХ и пледира на нарушителя да се наложи административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.

            Нарушителката М.А.Г.   не се признава за виновна. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка, като заявява, че е била предизвикана. Изказва съжаление.

            Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

            На 06.02.2010г.  вечерта нарушителката М.Г. заедно със свои приятели  били в заведението на ***” в село ***, община ***о, където се забавлявали –черпели се, танцували. Около 22.30 часа нарушителката Г., която към този момент била изпила  300мл. уиски, и приятелката й *** се качили  върху сепарето да играят кючек. След устна забележка на управителката –свид.В. да престанат и да слезнат на пода, *** слезнала и седнала на мястото си. Нарушителката Г.  отказала, започнала да се държи грубо с управителката – свид.В., отправила реплика: “Ти коя си да ми заповядваш какво да правя ?!”, след което се нахвърлила  върху нея, хванала я за косата и започнала да я скубе и да я драска по лицето, а свид.В. се отбранявала. В този момент приятелите от компанията на Г. се намесили като издърпали Г. настрани да се успокои. Свид.В. се отдалечила от тях и седнала на маса до печката , която се намирала в противоположния край на заведението. След  около 10 мин. Г., държейки в ръка чаша с уиски,  се приближила до масата на свид.В., попитала дали питието е платено. Получавайки утвърдителен отговор, изляла питието върху масата, а самата маса обърнала с краката нагоре, викайки и крещейки срещу свид.В.. Последната отстъпила в страни, а приятелите на Г. отново се намесили, опитвайки се да я успокоят и изведат от заведението.  Г. искала да стигне до свид.В., хванала с две ръце печката и силно я блъснала, тръбите на печката паднали на земята, при което една от тях ударила по главата посетител на заведението. Приятелите на Г. успели да я изведат извън заведението и я убедили да се прибере в дома си. Не след дълго обаче Г. се върнала и тъй като заведението вече било затворено, започнала да рита с крак вратата и да удря с ръце по прозореца. Пристигнали на мястото дежурни полицаи установили, че Г. е явно в нетрезво съ***ие. По време на инцидента заведението е било пълно с посетители, които станали свидетели на случващото се.

             При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства,  по мнение на съда, с поведението си М.А.Г. е нарушила обществения ред и е предизвикала възмущението на присъстващите граждани, като с тези си действия е осъществила състава на деянието по чл.1 от УБДХ.

            Съдът като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от нея обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 100.00 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието се отличава с упорство от страна на нарушителя, както и  обстоятелството, че нарушителят безпричинно засяга неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

 

            Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            НАЛАГА на М.А.Г.  ЕГН  ********** ***, община ***, област *** административно наказание “глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева.

            Препис от решението да се връчи на началника на РУ на МВР гр.***о за сведение.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           Съдия :