Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                 15.01.2015 г.                        град Малко Търново

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновски районен съд,                             наказателен състав

На  петнадесети  януари        две хиляди и  петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар : М.Д.

Прокурор:……………

като разгледа докладваното от съдия Петков

административно наказателно дело № 5  по описа за 2015година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по чл. 4  - 7 от Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) и е образувано по повод съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство срещу В.Г.Х. ЕГН:**********, и М.И.И. ЕГН:**********.

За Районна прокуратура – Малко Търново, редовно уведомени, представител не се явява.

Нарушителите дават подробни обяснения в съдебно заседание, с които признават вината си и изразяват съжаление за извършените действия, като в последната си дума предоставят на съда да прецени какво наказание да им наложи.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 13.01.2015г. около 16.00 часа нарушителите Х. и И. били в питейно заведение „Пони” в с.Звездец, където им бил раздаван аванс. Излизайки отвън пред заведението между нарушителите Х. и И. възникнал конфликт по повод казани от нарушителя Х. *** много мошеници”, които думи нарушителят И. възприел че са отправени към него.Той се обърнал с думите „не се обаждай, че ще те хвърля от терасата”, които били насочени към нарушителя Х..Тогава Х. му казал, „като си мъж, ела ме хвърли”, след което нарушителят И. ударил в гърдите с юмрук нарушителя Х., като Х. му отвърнал удряйки го с юмрук в лицето, като двамата продължили да си разменят удари. Боят бил прекратен от свидетелят Я., който ги разтървал , като нарушителят Х. тръгнал към дома си. В последствие бил настигнат от нарушителя И., който го съборил на земята и продължили двамата да си нанасят удари, като били отново разтървани от други лица, които станали свидетели на побоя.

 

Беше разпитан свидетелят Я., който заявява, че е разтървал  Х. и И. докато се удряли един друг.

Малкотърновски районен съд счита, че с деянието си нарушителите Х. и И. са осъществили състава на чл. 1, ал.2 от УБДХ, като на 13.01.2015г, около 16.00 часа в с.Звездец пред заведение „Пони” извършили непристойни действия изразяващи се в нанасяне на удари  с юмруци в областта на тялото и лицето един спрямо друг, с което нарушили обществения ред и спокойствие.

Мотивиран от горното и като взе предвид, личността на нарушителите и останалите обстоятелства по делото, а именно, че Х. и И., не са наказвани преди това по УБДХ, същите са безработни и изразяват искрено съжаление и разкаяние за извършеното ,съдът намира, че на нарушителите Христови И., следва да бъде наложено административно наказание по втората алтернатива предвидена в чл. 1, ал.1 от УБДХ, а именно „глоба”.

Съдът счита, че размера на „ глобата” следва да бъде в минимален размер, а именно 100 лв. предвид личността на нарушителите изразеното искрено съжаление и разкаяние, както и имотното състояние на нарушителите – безработни. Това наказание ще е съответно на извършеното нарушение и ще отговаря на целите на закона.

Водим от гореизложеното и на основание чл.6, ал.1, б.”А”, вр. с чл.1, ал.1, т.2 и ал.2 от УБДХ, Малкотърновският районен съд

 

                                   Р   Е   Ш   И:

 

 НАЛАГА на:

 В.Г.Х. роден ***г. ЕГН:**********, живущ ***, българин, български гражданин, не семеен, без образование осъждан, безработен,   административно наказание „глоба” в размер на 100 лв.

  НАЛАГА на:

  М.И.И. роден на ***г.  ЕГН:**********, живущ ***, българин, български гражданин, не семеен, основно образование неосъждан, безработен,   административно наказание „глоба” в размер на 100 лв.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в срок до 24 часа от постановяването му пред Бургаски окръжен съд.

 

Насрочва делото за разглеждане в случай на жалба или протест пред БОС на 19.01.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час нарушителите редовно уведомени.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: