ПРОТОКОЛ

 

09.02.2016 година                                                                                   град   Малко Търново

МАЛКОТЪРНОВСКИ  РАЙОНЕН СЪД, граждански състав на  девети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                                    Съдебни заседатели: 1.

                                                                                                                       2.

 

Секретар:         М.Д.                     Прокурор         ......................................................                       

сложи за разглеждане докладваното от съдията  Петков

Гр. дело № 1   по описа за 2016 година

На именното повикване в 12.00 часа   се  явиха:

 

ИЩЦАТА А.Й.К., уведомена в предно с.з. се явява, заедно с адв.Б** Д**, редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКА П.С.К., редовно призован, се явява, заедно с адв.К., редовно упълномощен.

Заинтересованата страна ДСП- Царево, редовно призована, не изпраща  представител.

 

По хода на делото.

 

Адв.Д**: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

          Съдът, като констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

СЪДЪТ докладва и постъпилия Социален доклад вх.№ 131/27.01.2016г. от директора на Дирекция “СП”- Царево.

Адв. Д**: Постигнали сме споразумение с ответната страна, което е обсъдено с тях и ще го продиктуваме в залата, тъй като не е изготвено в писмен вид.

Адв.К.: Запознати сме предварително със споразумението.Не възразяваме. Моля да премине делото от развод по исков ред, в развод по взаимно съгласие.

Адв.Д**: Не се противопоставяме делото от т**а по исков ред да премине по реда на производство по взаимно съгласие, тъй като сме постигнали споразумение.

 

СЪДЪТ като взема предвид становището на страните  в днешно съдебно заседание, намира, че настоящето производство от т**а по исков ред, следва да бъде трансформирано в производство по взаимно съгласие, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

Настоящето производство по което е образувано гр.дело №1 /2016г. следва да се счита за водено при условията на развод по взаимно съгласие.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Адв.Д**: Предоставям споразумение в следния смисъл.Моля да предоставите упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете ** К. роден на ***г. ЕГН:********** на майката А.Й.К. ЕГН:********** с адрес ***.

Ответника П.С.К. с адрес *** с ЕГН:**********, да заплаща, чрез майката А.Й.К. месечна издръжка на роденото от брака дете ** К. в размер на 110лв. до настъпване на основания за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска.

Да предоставите ползването на семейното жилище находящо се в гр.**1 на майката А.Й.К..

Да възстановите предбрачното фамилно име, а именно А**.

Да определите режим на лични контакти на бащата с детето ** К. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, като същият взема детето от петъчния ден от 17.00часа от дома на майката и връща детето в 17.00 часа в неделния ден в дома на майката, както един месец през лятото когато майката не е в платен годишен отпуск.

На рождения ден на детето през четните години детето ще бъде при майката, а през нечетните години ще бъде при бащата.

На официалните празници през четните години Велик ден, Нова година  и Коледа, детето ще бъде при майката, а нечетните години при бащата.

ИЩЦАТА: Съгласна съм със споразумението което продиктува моя адвокат.

Адв.К.: Съгласни сме с така представеното споразумение.

П.К.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми и заявявам че съм съгласен с параметрите на токущо прочетеното споразумение.            

Съдът като взема предвид, че така одобреното от страните споразумение не противоречи на добрите нрави и морала, същото е в интерес на детето, намира, че като т**а следва да бъде одобрено при параметри посочени по-горе.

Предвид горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете ** К. роден на ***г. ЕГН:**********, на майката А.Й.К. ЕГН:********** с адрес ***.

П.С.К. с адрес *** с ЕГН:**********, да заплаща, чрез майката А.Й.К. месечна издръжка на роденото от брака дете ** К. в размер на 110лв., до настъпване на основания за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска.

Предоставя ползването на семейното жилище находящо се в гр.**1, на майката А.Й.К..

Възстановява предбрачното фамилно име, а именно А**.

Определя режим на лични контакти на бащата с детето ** К. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, като същият взема детето от петъчния ден от 17.00часа от дома на майката и връща детето в 17.00 часа в неделния ден в дома на майката, както един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

На рождения ден на детето през четните години детето ще бъде при майката, а през нечетните години ще бъде при бащата.

На официалните празници през четните години - Велик ден, Нова година  и Коледа, детето ще бъде при майката, а нечетните години при бащата.

 

                   С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

 

А.Й.К.:                 П.С.К.:

 

 

За А.Й.К.                       За П.С.К.

Адв.Б** Д**:                                              адв.Д.К.:

 

 

 

 

Съдът като взема предвид, че така одобреното от страните споразумение не противоречи на добрите нрави и морала, същото е в интерес на детето, намира, че като т**а следва да бъде одобрено при параметри посочени по-горе.

Предвид горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА така постигнатото между страните споразумение.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 12.30 часа.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                        Секретар: